Foto av David Harnesk

David Harnesk

Forskare

Personlig profil

Forskning

I am interested in what causes environmental problems and how social movements seek to address them. In other words, I am interested in how prevailing social structures and institutions interact with natural systems and landscapes to generate concrete environmental problems and sustainability challenges, and how social movements mobilize collective action to address these problematic outcomes. My research analyzes multi-scalar dynamics of land-use change, climate change and social movement mobilization, and also covers methodological development in sustainability science. To develop use-inspired research outcomes, I approach these diverse and intertwined nature-society interactions through problem-driven interdisciplinary research where I draw on political economy, radical geography, social movement theory, ecology and energy research.

Undervisning

Since 2012 I have taught and supervised master - and bachelor students at Lund University. I coordinated, and taught extensively at, the courses Gender and Sustainability in Theory and Everyday Life, Sustainability and Popular Culture and Sustainable development from a local, regional and global perspective. I was responsible for the social science component of the course Climate, Science and Society, and supervised many students taking the course Environmental Studies and Sustainability Science: Master’s Thesis.

Other courses where I have taught include: Urban & Rural Systems and Sustainability; Economy and Sustainability; Energy and Sustainability; Governance of Sustainability; Historical Aspects of Development; Gender, Global Development, and Postcolonialism; Social Science Lab; Methods for Climate Risk Management; Environmental Science: Industrial Environmental Economics, and; Environmental Science: Instruments for preventative environmental protection.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Harnesk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren