Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The forces shaping repertoire selection in Swedish music education today come from many diverse sources inside and outside the classroom: from both students and teachers, central government directives, commercial interests, demographic shifts and current research in voice development. Because singing is such a fundamental aspect of music training for young children, much is at stake.

My doctoral study aims to describe current song repertoire and singing practices in Swedish compulsory school and to set these findings in an international and historical perspective. Data will be collected through a survey of music teachers, conducted on a national level between April and June, 2016; in an online questionnaire, teachers will be asked to provide a complete list of songs sung during the 2015-16 school year with a chosen grade (grade 4), as well as information such as chosen key, sources of repertoire, and other issues surrounding repertoire selection and classroom singing. The results will be analysed according to such factors as vocal range, genre, musical content, lyrical content, and country of origin. These findings will be compared with archival material such as song books, textbooks, broadcasts and recordings, to set current repertoire and teaching methods in an historical perspective. 

Forskning

Vad sjunger vi med barn och unga i skolan idag? Hur mycket sjunger vi, och vilka faktorer påverkar valet av repertoar? Mitt avhandlingsarbete syftar till att kartlägga den aktuella sångrepertoaren som används i grundskolan idag och sätta den i ett historiskt, internationellt, och etnomusikologiskt perspektiv. Data samlades in genom en landsomfattande enkät mellan april och september, 2016, var musiklärare i årskurs 4 angav en komplett låtlista av allt som sjungs i deras musikundervisningen under skolåret 2015- 16. Repertoar knöts till relevanta faktorer som bland annat tonart och källor till repertoaren, samt frågor om lärarens bakgrund, ålder och kön. Resultaten kommer att analyseras för att belysa faktorer som register, genre, musikaliskt innehåll, låttext, och nationalitet. Vi avser därutöver att jämföra våra fynd med arkivmaterial, som sångböcker och inspelningar, för att sätta dagens repertoar i ett historiskt perspektiv.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Johnson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren