Personlig profil

Forskning

Kardiolog och elektrofysiolog som disputerade vid Uppsala Universitet och flyttade till Lund 2018. Överläkare och enhetsansvarig läkare vid arytmisektionen vid Hjärt-Lungklliniken i Lund och forskar inom klinisk elektrofysiologi, både ablationstekniker och pacemaker-/ICD-behandling. Utöver tjänsten vid arytmisektionen sitter han i styrelsen för Hjärt-Rytm-Gruppen (HRG) i Kardiologföreningen samt i styrelsen för Svenska ICD- och Pacemakerregistret.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Allmän medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Mortsell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren