Inget foto av David Petersson

David Petersson

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Petersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora