Inget foto av David Piros

David Piros

Knuten till universitetet, PhD, Överläkare, Sektionschef

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Piros är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren