Foto av David Silvermyr

David Silvermyr

Universitetslektor, docent, Associate professor

Personlig profil

Forskning

Forskning inom Partikelfysik. Medlem av ALICE (CERN) och PHENIX/sPHENIX (BNL) kollaborationerna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik
  • Acceleratorfysik och instrumentering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Silvermyr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren