Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

Nyckelord

  • kol cykeln, observation av jorden
  • kväve
  • dynamisk global vegetations model (DGVM)
  • ESM
  • LPJ-GUESS
  • EC-Earth

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Wårlind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren