Foto av Davor Vuleta

Davor Vuleta

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Ekonomisk Trygghet
  • Överskuldsättning
  • Kronofogdemyndigheten

Syftet med forskningen är att med beaktande av juridiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga infallsvinklar skapa ny kunskap kring (rättens* och normernas vikt för) flyktingars ekonomiska förutsättningar i det nya hemlandet.

Forskningen ska även få fram verktyg som ska kunna användas för att minska överskuldsättning, samt bidra till att stärka graden av ekonomisk trygghet i samhället. Avhandlingen kommer att ge inblick i några av samhällets mest laddade frågor kring interaktionen mellan flyktingar, rätten och ekonomi, som förhoppningsvis kommer att utmynna i en politisk diskussion och hamna i rättsordningens landskap.

* Med ”rätt” menas i detta fall de formellt antagna rättsliga regler i samhället, samt institutioner som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Davor Vuleta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren