Personlig profil

Forskning

Deborah Zani is broadly interested in dynamic vegetation models and the range shift dynamics of tree species, especially during the last inter-glacial period. This work represents a component of her PhD work at Lund University and WSL on the implementation of a dynamic model for the efficient simulation of species range shifts.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Deborah Zani är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren