Foto av Degu Jerene

Degu Jerene

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är läkare med stor erfarenhet av klinisk behandling av HIV i Etiopien. I min doktorsavhandling, från universitetet i Bergen, Norge 2007, behandlades strategier för att möta de utmaningar vi står inför gällande implementering av antiretroviral behandling av HIV i Etiopien. Jag har över 30 fackgranskade tidskriftspublikationer och har bidraget till flera riktlinje- och policydokument. Mitt nuvarande forskningsområde fokuserar på bättre vård och behandling för ungdomar som lever med hiv.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • ehälsa
  • Global hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Degu Jerene är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren