Foto av Despina Flondell-Sité

Despina Flondell-Sité

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Specialist i Urologi och Kirurgi med inriktning kärlkirurgi.

Överläkare på Urologiska kliniken SUS, Malmö, Sweden.

Forsknings intresse inom Prostata cancer diagnostik, inkontinenskirurgi och infektion samt aortaaneurysm.

 

Fria nyckelord

  • Urologi
  • kirurgi
  • MRI
  • kärlkirurgi
  • Infektion
  • Prostatacancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Despina Flondell-Sité är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren