Diamanto Politis

Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship. Mina forskningsintressen är entreprenöriellt lärande och utbildning med särskilt fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap i processen att identifera och kommersialisera affärsmöjligheter. Jag är också involverad i forskning som rör kommersialisering av ny teknik, akademiskt entreprenörskap samt studerar vilken roll innovationsintemediärer spelar i entreprenöriella system.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Företagsekonomi

Nyckelord

 • Entrepreneurship
 • Entrepreneurial learning
 • Experiential learning
 • Informal venture capital
 • Business Angels
 • Academic entrepreneurship
 • University incubators
 • Entrepreneurial systems
 • technology-based entrepreneurship
 • Entreprenörskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Diamanto Politis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren