Diamanto Politis

Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring lärande och entreprenörskap med fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap som möjliggör och underlättar processen att identifera och kommersialisera affärsmöjligheter. Mina forskningsintressen inkluderar entreprenöriellt lärande, kommersialisering av ny teknik, akademiskt entreprenörskap samt vilken roll innovationsintemediärer spelar i entreprenöriella system. Mina forskningsresultat har publicerats i olika tidskrifter inom entreprenörskap och management såsom Entrepreneurship Theory & Practice, Academy of Management Learning & Education, Small Business Economics, samt International Small Business Journal. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Företagsekonomi

Fria nyckelord

 • Entrepreneurship
 • Entrepreneurial learning
 • Experiential learning
 • Informal venture capital
 • Business Angels
 • Academic entrepreneurship
 • University incubators
 • Entrepreneurial systems
 • technology-based entrepreneurship
 • Entreprenörskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Diamanto Politis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren