Foto av Diana Karpman

Diana Karpman

Professor, överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Diana Karpman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology