Foto av Dirk Roland Haupt

Dirk Roland Haupt

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Föremålet för mitt avhandlingsprojekt är en folkrättslig studie av tillämpningsscenarion och genomförandeproblem avseende nukleär icke-spridning.

Nyckelord

  • Folkrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dirk Roland Haupt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler
  • Suppleant

    Dirk Roland Haupt (suppleant)

    2013 okt. 30 → …

    Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)