Foto av Dirk Roland Haupt

Dirk Roland Haupt

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Föremålet för mitt avhandlingsprojekt är en folkrättslig studie av tillämpningsscenarion och genomförandeproblem avseende nukleär icke-spridning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

 • Folkrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dirk Roland Haupt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler
 • Kommittéledamot

  Dirk Roland Haupt (Roll ej angiven)

  2024 maj 4 → …

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)

 • Suppleant

  Dirk Roland Haupt (suppleant)

  2013 okt. 302022 juni 24

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)