Foto av Dirk Rudolph

Dirk Rudolph

Professor, stv. avdelningsföreståndare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområdet kallas kärnstrukturfysik. Grundidén är att skapa 'exotiska' atomkärnor i exciterade kvanttillstånd och studera dem med observabler som härrör från deras sönderfall genom att detektera den utsända γ- och partikelstrålningen. I detta sammanhang innebär ordet ’exotiska’ ovanliga om inte nya kombinationer av proton- och neutronnummer - till exempel ’det mystiska ämnet som kallas element 115’. De experimentella observationerna konfronteras med förutsägelser baserade på moderna kärnstrukturmodeller för att främja förståelsen för det mångkroppskvantsystemet som kallas 'atomkärnan'. Här är en nära samverkan med teoretiker från avdelningen för matematisk fysik en långvarig tillgång.

Experiment utförs vid internationella storskaliga partikelacceleratoranläggningar inom internationella samarbeten som omfattar vanligtvis 10 till 50 forskare. Skräddarsydda strålningsdetektorer utvecklas, konstrueras och testas i Lund. Därefter utnyttjas de inom experimentella kampanjer vid befintliga och planerade (europeiska) forskningscentra. För experiment ledda av vår grupp görs den omfattande och komplicerade analysen av terabyte av experimentdata i Lund. Några exempel beskrivs mer detaljerat i doktorandprojekt och forskningsprojekt. Sommaren 2020 ledde vi en ungefär två månader lång kampanj vid ATLAS-GAMMASPHERE-anläggningen vid Argonne National Laboratory, USA, med sikte på protondriplinestudier i atomkärnor strax ovanför dubbelt magiska 56Ni.

En annan höjdpunkt handlar om produktion, observation och spektroskopi av 30 atomkärnor i grundämnet 115, nyligen benämnt moscovium. I oktober 2015 fick gruppen ett prestigefullt bidrag från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen till ChaSE Lundium, och i juni 2016 var vi värd för Nobelsymposiet NS160 - Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements.

Inom ramen för KAW-projektbidraget bygger vi en av världens finaste spektroskopiinsrtument för partiklar (α, β eller proton) i koincidens med röntgen- och γ-strålning. En kombination av fyra sammansatta och inkapslade 'COMPEX 'germanium-detektormoduler tillsammans med en uppgraderad version av TASISpec användes för ett spektroskopiexperiment på flerovium, Z = 114, spektroskopi vid GSI Darmstadt 2019 och 2020. Första resultat publicerades i början av 2021 som en höjdpunkt i Physical Review Letters, tillsammans med ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Nyckelord

  • kärnstruktur
  • strålningsdetektorer
  • supertunga atomkärnor
  • isospinnsymmetri & spegelkärnor
  • gammaspektroskopi
  • protonradioaktivitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dirk Rudolph är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren