Dirk Rudolph Dirk Rudolph

Dirk Rudolph

Professor, Avdelningsföreståndare

Personlig profil

Forskning

Forskningsområdet kallas kärnstrukturfysik. Grundidén är att skapa 'exotiska' atomkärnor i exciterade kvanttillstånd och studera dem med observabler som härrör från deras sönderfall genom att detektera den utsända γ- och partikelstrålningen. I detta sammanhang innebär ordet ’exotiska’ ovanliga om inte nya kombinationer av proton- och neutronnummer - till exempel ’det mystiska ämnet som kallas element 115’. De experimentella observationerna konfronteras med förutsägelser baserade på moderna kärnstrukturmodeller för att främja förståelsen för det mångkroppskvantsystemet som kallas 'atomkärnan'. Här är en nära samverkan med teoretiker från avdelningen för matematisk fysik en långvarig tillgång.

Experiment utförs vid internationella storskaliga partikelacceleratoranläggningar inom internationella samarbeten som omfattar vanligtvis 10 till 50 forskare. Skräddarsydda strålningsdetektorer utvecklas, konstrueras och testas i Lund. Därefter utnyttjas de inom experimentella kampanjer vid befintliga och planerade (europeiska) forskningscentra. För experiment ledda av vår grupp görs den omfattande och komplicerade analysen av terabyte av experimentdata i Lund. Några exempel beskrivs mer detaljerat i doktorandprojekt och forskningsprojekt. Sommaren 2020 ledde vi en ungefär två månader lång kampanj vid ATLAS-GAMMASPHERE-anläggningen vid Argonne National Laboratory, USA, med sikte på protondriplinestudier i atomkärnor strax ovanför dubbelt magiska 56Ni.

En annan höjdpunkt handlar om produktion, observation och spektroskopi av 30 atomkärnor i grundämnet 115, nyligen benämnt moscovium. I oktober 2015 fick gruppen ett prestigefullt bidrag från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen till ChaSE Lundium, och i juni 2016 var vi värd för Nobelsymposiet NS160 - Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements.

Inom ramen för KAW-projektbidraget bygger vi en av världens finaste spektroskopiinsrtument för partiklar (α, β eller proton) i koincidens med röntgen- och γ-strålning. En kombination av fyra sammansatta och inkapslade 'COMPEX 'germanium-detektormoduler tillsammans med en uppgraderad version av TASISpec användes för ett spektroskopiexperiment på flerovium, Z = 114, spektroskopi vid GSI Darmstadt 2019 och 2020. Första resultat publicerades i början av 2021 som en höjdpunkt i Physical Review Letters, tillsammans med ett pressmeddelande från Lunds universitet. I januari 2023 publicerades kompletterande resultat som fastställde omfattande sönderfallsscheman längs 289Fl:s sönderfallskedjor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Subatomär fysik

Fria nyckelord

 • kärnstruktur
 • strålningsdetektorer
 • supertunga atomkärnor
 • isospinnsymmetri & spegelkärnor
 • gammaspektroskopi
 • protonradioaktivitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dirk Rudolph är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Anti-Compton shield for Compex germanium detector modules

  Hrabar, Y., Sarmiento Pico, L., Golubev, P., Bobovnikov, O., Cox, D. & Rudolph, D., 2023 sep. 14, I: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 1056, 8 s., 168682.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • α decay of the neutron-deficient isotope 190At

  Andreyev, A. N., Seweryniak, D., Andel, B., Antalic, S., Doherty, D. T., Korichi, A., Barton, C., Canete, L., Carpenter, M. P., Clark, R. M., Copp, P. A., Cubiss, J. G., Heery, J., Hrabar, Y., Huang, H., Huang, T., Karayonchev, V., Kondev, F. G., Lauritsen, T., Lotay, G., & 12 andraMüller-Gatermann, C., Page, C., Potterveld, D. H., Regan, P. H., Reviol, W., Rudolph, D., Siciliano, M., Sidhu, R. S., Sitarčík, A., Woods, P. J., Yue, Z. & Zhang, W., 2023 sep. 1, I: Physical Review C. 108, 3, 4 s., 034303.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
  Fil
  24 Nedladdningar (Pure)
 • Search for Weak Side Branches in the Electromagnetic Decay Paths of the 6526-keV 10+ Isomer in 54Fe

  Böhm, P., Hrabar, Y., Rudolph, D., Golubev, P., Sarmiento Pico, L., Albers, H. M., Anderson, J. T., Bentley, M. A., Carpenter, M. P., Chiara, C. J., Copp, P. A., Forsberg, U., Huang, T., Jayatissa, H., Lauritsen, T., Müller-Gatermann, C., Pereira-Lopez, X., Reviol, W., Seweryniak, D., Stolze, S., & 3 andraUthayakumaar, S., Wilson, G. L. & Wu, J., 2023 aug. 24, I: Atoms. 11, 9, 7 s., 116.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Nuclear physics midterm plan at Legnaro National Laboratories (LNL)

  Ballan, M., Bottoni, S., Caamaño, M., Caciolli, A., Campostrini, M., Cicerchia, M., Crespi, F. C. L., Cristallo, S., Dell’Aquila, D., Depalo, R., Fioretto, E., Galtarossa, F., Gasques, L. R., Gottardo, A., Gramegna, F., Gulminelli, F., Kurtukian-Nieto, T., La Cognata, M., Lenzi, S. M., Marchi, T., & 161 andraMazurek, K., Mengoni, D., Mou, L., Nania, R., Pupillo, G., Valiente-Dobón, J. J., Zanon, I., Acosta, L., Alvarez, M. A. G., Andrighetto, A., Arazi, A., Arzenton, A., Assié, M., Bagatin, M., Barbaro, F., Barbieri, C., Barlini, S., Basiricò, L., Battistoni, G., Beaumel, D., Bentley, M. A., Benzoni, G., Bertoldo, S., Bertulani, C., Bonasera, A., Camaiani, A., Canton, L., Capirossi, V., Carante, M. P., Carraro, C., Carturan, S. M., Casini, G., Cavanna, F., Centofante, L., Chávez, E. R., Chbihi, A., Ciemała, M., Cisternino, S., Colombi, A., Colucci, M., Compagnucci, A., Corradetti, S., Corradi, L., D’Agata, G., de Angelis, G., De Dominicis, L., De Salvador, D., DeFilippo, E., Del Fabbro, M., Di Nitto, A., Ditalia Tchernij, S., Donzella, A., Duguet, T., Esposito, J., Favela, F., Fernández-García, J. P., Flavigny, F., Fontana, A., Fornal, B., Forneris, J., Fraboni, B., Frankland, J., Gamba, E., Geraci, E., Gerardin, S., Giuliani, S. A., Gnoffo, B., Groppi, F., Gruyer, D., Haddad, F., Isaak, J., Kmiecik, M., Koning, A., Lamia, L., Le Neindre, N., Leoni, S., Lépine-Szily, A., Lilli, G., Lombardo, I., Loriggiola, M., Loriggiola, L., Lunardon, M., Maggioni, G., Maj, A., Manenti, S., Manzolaro, M., Marcucci, L. E., Marín-Lámbarri, D. J., Mariotti, E., Martin Hernandez, G., Massimi, C., Mastinu, P., Mazzocco, M., Mazzolari, A., Mijatović, T., Mishenina, T., Mizuyama, K., Monetti, A., Montagnoli, G., Morselli, L., Moschini, L., Musacchio Gonzalez, E., Nannini, A., Niu, Y. F., Ota, S., Paccagnella, A., Palmerini, S., Pellegri, L., Perego, A., Piantelli, S., Piatti, D., Picollo, F., Pignatari, M., Pinna, F., Pirrone, S., Pizzone, R. G., Polettini, M., Politi, G., Popescu, L., Prete, G., Quaranta, A., Raabe, R., Ramos, J. P., Raniero, W., Rapisarda, G. G., Recchia, F., Rigato, V., Roca Maza, X., Rocchini, M., Rodriguez, T., Roncolato, C., Rudolph, D., Russotto, P., Sánchez-Benítez, M., Savran, D., Scarpa, D., Scheck, M., Sekizawa, K., Sergi, M. L., Sgarbossa, F., Silvestrin, L., Singh Khwairakpam, O., Skowronski, J., Somà, V., Spartà, R., Spieker, M., Stefanini, A. M., Steiger, H., Stevanato, L., Stock, M. R., Vardaci, E., Verney, D., Vescovi, D., Vittone, E., Werner, V., Wheldon, C., Wieland, O., Wimmer, K., Wyss, J., Zago, L. & Zenoni, A., 2023 aug. 14, I: European Physical Journal Plus. 138, 8, s. Chapter 4.3 (24-26) 79 s., 709.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Role of quasiparticle structure in α decay of superheavy nuclei

  Clark, R. M. & Rudolph, D., 2023 mars 31, I: Physical Review C. 107, 3, 11 s., 034321.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
  Fil
  40 Nedladdningar (Pure)