Personlig profil

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag medicinska uppfattningar om hormoner, kroppen och jaget i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag intresserar mig framför allt för läkares förståelse av människans inre som ett kemiskt system möjligt att forma/styra genom medicinsk intervention.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Fria nyckelord

  • medicinhistoria
  • medicinsk humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Disa Runeby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler