Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

    The background of Prof. Orlov is in the engineering of thermo-mechanical processing technologies for metallic materials fabrication with a core expertise in the design of deformation processing based techniques.

    The primary scope of his group within LTH is the engineering of novel materials with hierarchical structures architected from atomic- through to macro-scales. His present research interests and ongoing research projects are focused on the design of Mg alloys for biomedical and light-weight mobility applications, multi-scale architected structures with topological control of their heterogeneity, and the development of relevant characterisation techniques including electron microscopy and in situ methods at laboratory- and large- scale research facilities.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Metallurgi och metalliska material
  • Medicinska material och protesteknik
  • Materialkemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dmytro Orlov är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren