Personlig profil

Forskning

I am working on decision models in environmental management with the aim of improving the policy in concervation and sustainable development.

Fria nyckelord

  • beräkningsvetenskap
  • Bayesiansk analys
  • kvantilfunktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dmytro Perepolkin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren