Foto av Douglas Brommesson

Douglas Brommesson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forsknings och undervisningsintressen

  • Utrikespolitisk analys
  • Religion och politik
  • Partipolitik

Pågående forskningsprojekt

Douglas Brommesson leder forskningsprojektet New roles in a hostile world? How small liberal states are changing their foreign policy in a new security environment (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond under 2020-2024). Han medverkar också i forskningsprojektet Nytt vin i nya läglar? Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar (finansierat av MSB under 2018-2022). 

Pågående undervisning

Douglas Brommesson undervisar i utrikespolitisk analys på kandidatnivån i statsvetenskap. Vidare examinerar och handleder han uppsatser på olika nivåer. Han är också handledare för två doktorander.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Douglas Brommesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren