Foto av Drifa Frostadottir

Drifa Frostadottir

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Drifa Frostadottir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.