Foto av Eda Hatice Farsakoglu

Eda Hatice Farsakoglu

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Internationell migration och flyktingstudier
  • Queer- och feministisk teori
  • Kvalitativ metodologi

Pågående forskning:

I mitt avhandlingsprojekt, The Sexuality of Asylum: Experiences of Queer Iranians in Turkey (preliminär titel), undersöker jag livsvärldar och migrationserfarenheter av iranska sexuella dissidenter som tillfälligt söker skydd och vänta på resettlement i Turkiet. För denna studie genomförde jag etnografiskt fältarbete i olika (re-)settlement-städer i Turkiet och i Kanada under tiden 2011 till 2014. Teoretiskt bygger mitt arbete på postkoloniala, queera och feministiska perspektiv på asyl, displacement, migrationer, identiteter, tillhörighet och vardagsliv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eda Hatice Farsakoglu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren