Foto av Eda Hatice Farsakoglu

Eda Hatice Farsakoglu

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eda Hatice Farsakoglu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences