Inget foto av Edgar Pera

Edgar Pera

Professor

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Elsevier (Förlag)

  Edgar Pera (peer reviewer)

  2013 jan. 24

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Springer (Förlag)

  Edgar Pera (peer reviewer)

  2012 maj 162012 dec. 3

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Elsevier (Förlag)

  Edgar Pera (peer reviewer)

  2012 mars 27

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Zoological Society of Japan (Förlag)

  Edgar Pera (peer reviewer)

  2011 okt. 20

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • John Wiley & Sons Inc. (Förlag)

  Edgar Pera (peer reviewer)

  2010 dec. 72011 mars 22

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.