Foto av Edith Hammer

Edith Hammer

Universitetslektor, Biträdande universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För mer information om min forskning och mina intressen se den engelska versionen av den här sidan

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Mikrobiologi

Fria nyckelord

 • mikrobiologisk ekologi
 • jord
 • kolcyklen
 • mikrofluidik
 • mykorrhiza

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Edith Hammer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren