Foto av Edvin Lundgren

Edvin Lundgren

Professor

Personlig profil

Forskning

The research of Prof. Lundgren is focused on surface structure and applying in-situ synchrotron based techniques to material systems under working conditions. Lundgren and co-workers are responsible for three UHV Scanning Probe Microscopy systems at Lund University, and he performs synchrotron based research around the world. The research has led to the discovery of a new set of ultrathin oxides on late transition metals, atomic scale views on nano structures such as quantum dots and nanowires and pioneering work on in situ studies of catalysts and model electrodes under operating conditions. He has published more than 310 peer reviewed articles cited 14600 times and has an h-index of 68.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Edvin Lundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren