Foto av Einar Arnbjörnsson

Einar Arnbjörnsson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pågående forskning handlar om:
1) Ano- rrektala missbildningar
2) Matstrups missbildningar
3) Gastrostomi, "knapp på magen!
4) Hirschsprungs sjukdom
5) Hypospadia kirurgi, medfödd urinrörsmissbildning hos pojkar

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Nyckelord

  • Barnkirurgi
  • Barn- och ungdomskirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Einar Arnbjörnsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren