Foto av Eleni Bratanis

Eleni Bratanis

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Eleni studied Biomedicine at Lund University and obtained her M.Sc. in 2015 after doing her master thesis in Experimental Infection Medicine at the laboratory of Professor Vincent Fischetti, at the Rockefeller University, NY.

During her education Eleni developed a specific interest for immunology and infection medicine and in May 2015 she joined Associate Professor Mattias Collin's lab, at the Division of Infection Medicine, as a PhD student.

Eleni will mainly be focusing her work on identifying and characterizing the properties of specific proteolytic proteins, with immunoglobulin modifying properties, produced by the Gram-negative, predatory bacterium Bdellovibrio bacteriovorus.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eleni Bratanis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren