Personlig profil

Forskning

Forskning inom kognitiv lingvistik, fokus på framställning av sensoriska motoriska upplevelser via språk och kommunikation.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fria nyckelord

  • kognition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eleni Tzimopoulou är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler