Foto av Eleonor Åsander Frostner

Eleonor Åsander Frostner

Laboratorieing, M.Sc.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eleonor Åsander Frostner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler