Foto av Eleonora Narvselius

Eleonora Narvselius

Universitetslektor, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en anthropolog med forskningsintressen inom minnesstudier, kulturarv, urbana studier samt etnicitet och nationalism. Under min forskningskarriär har jag deltagit i flera internationella forskningsprojekt med fokus på stadsmiljö, minneskulturer och kulturarv, bl.a. Life Forms in the Suburbs of Large Cities in the Baltic Sea Region (finansierat av Vetenskapsrådet, 1999-2001) och Memory of Vanished Population Groups and Societies in Today’s East- and Central European Urban Environments. Memory Treatment and Urban Planning in Lviv, Chernivci, Chisinau and Wrocław (finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, 2011-2014). Jag var en MC-medlem i det europeiska forskningsnätverket COST In Search for Transcultural Memory (ISTME) under 2012-2016. För närvarande deltar jag i tre forskningsprojekt: MaHoMe. Making It Home. An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration (Kingston University, finansierad av NordForsk), SO-CLOSE: Enhansing Social Cohesion through Sharing Cultural Heritage of Forced Migrations (Horizon2020), och De akademiska och kulturella fälten i Sverige ur ett 'postmigrations'-perspektiv (Riksbankens Jubileumsfond – RJ Dnr. P20-0137). Jag också undervisar på MACA program.

Senaste publikationer:

- with Julie Fedor (eds.) Diversity in the East-Central European Borderlands. Memories, Cityscapes, People. Ibidem, 2021.

- with Gelinada Grinchenko (eds.)Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal. Palgrave Macmillan, 2018. 

- Polishness as a Site of Memory and Arena for Construction of a Multicultural Heritage in L’viv, in B. Törnquist-Plewa (ed.) Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Central and Eastern European Cities. Berghahn Books, 2016.

- Spicing up Memories and Serving Nostalgias: Thematic Restaurants and Transnational Memories in East-Central European Borderland Cities, Journal of Contemporary European Studies, 2015.

- Tragic Past, Agreeable Heritage: Post-Soviet Intellectual Discussions on the Polish Legacy in Western Ukraine, Carl Beck Papers 2015, 2401: 1-80.

- Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv: Narratives, Identity and Power. Lexington Books, 2012.

- “Bandera Debate”: Contentious Legacy of World War II and Liberalization of Collective Memory in Western Ukraine, Canadian Slavonic Papers LIV (3-4), 2012.

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • minnesstudier, kulturarvsstudier, etnicitet, nationalism, kulturella eliter

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eleonora Narvselius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren