Foto av Eliana Garcia Vaz

Eliana Garcia Vaz

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research focuses in identify targetable mechanisms and pathways underlying initiation and progression of diabetic complications with potential therapeutic value.

In have investigated and successfully published a study in which we looked at whether the calcium-calcineurin transcription factor NFAT was involved in diabetic-driven endothelial and kidney dysfunction in the novel Akita mouse model of diabetes type 1.  

The project that I am working at the moment focuses on exploring if the blockade of diabetes induced NFAT activation in the heart of the Akita mouse model exerts cardioprotective effects against the development of diabetic cardiomyopathy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eliana Garcia Vaz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren