Foto av Elin Östlind

Elin Östlind

Knuten till universitetet, Med.dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är postdoktor samt arbetar kliniskt som fysioterapeut/rehabkoordinator i primärvården. Jag disputerade september 2022 med avhandling om mobil hälsa, fysisk aktivitet hos personer i arbetsför ålder med höft- och knäartros. Fortsatta forskningsprojekt kommer sannolikt också att centrera kring ett eller flera av dessa ämnen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elin Östlind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren