Elin A. Topp

Universitetslektor, Docent, Excellent Teaching Practitioner (ETP)

Personlig profil

Forskning

Vänligen se beskrivningen i den engelska versionen av den här sidan.

Undervisning

Vänligen se beskrivningen i den engelska versionen av den här sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Datavetenskap (datalogi)
  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elin A. Topp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren