Inget foto av Elin Areskoug Sandberg

Elin Areskoug Sandberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elin Areskoug Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap