Foto av Elin Funck

Elin Funck

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är ekonomistyrning, med särskilt fokus på styrning inom offentliga organisationer. Mer specifikt har min forskning riktats mot prestationsmätningar, beteendeaspekter av styrning, offentliga reformarbeten och professioner. Mitt empiriska intresse har primärt varit hälso- och sjukvård. Teoretiskt har jag intresserat mig för nyinstitutionell teori, översättning, diffusion och aktörnätverksteori, professionsteori och mer generellt teorier om offentlig styrning.

Undervisning

Mitt undervisningsområde är ekonomistyrning, med särskilt fokus på styrning inom offentliga organisationer. Undervisningen är nära relaterad till forskningen och sker på samtliga nivåer (från kurser på A-nivå till master och doktorandnivå) framför allt inom kalkylering, prestationsmätning, styrsystem och verksamhetsstyrning. Utöver detta har jag gedigen erfarenhet av att handleda och examinera såväl kandidat- som masteruppsatser.

Samverkan

Jag har erfarenhet av att förelästa såväl lokalt som nationellt för politiker, tjänstemän och professioner. Jag har varit inbjuden föreläsare till bland annat Socialdepartementet, Finansdepartementet, Ekonomistyrverket, kommunstyrelse- och kommundirektörsnätverk och Medicinska Riksstämman. Jag har även deltagit som föreläsare i olika externa utbildningar, exempelvis Advanced Training Program, ATP Sverige och Norden. Slutligen har jag författat några populärvetenskapliga artiklar samt en KFi-rapport (2018) som fick stor samhällsspridning när den utkom. Från och med 2022 sitter jag med i redaktionsrådet för tidskriften Organisation & Samhälle.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Prestationsmätning
  • Ekonomistyrning
  • Professioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elin Funck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren