Personlig profil

Forskning

Research areas and keywords:

Cancer and Oncology, Embryonic Development, Pediatrics, Cell Biology

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Cellbiologi
 • Utvecklingsbiologi

Fria nyckelord

 • Cancer and Oncology
 • Embryonic Development
 • Pediatrics
 • Cell Biology
 • Chick Embryo
 • Neural Crest
 • Neuroblastoma

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elina Fredlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren