Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Research areas and keywords:

Cancer and Oncology, Embryonic Development, Pediatrics, Cell Biology

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Cellbiologi
 • Utvecklingsbiologi

Nyckelord

 • Cancer and Oncology
 • Embryonic Development
 • Pediatrics
 • Cell Biology
 • Chick Embryo
 • Neural Crest
 • Neuroblastoma

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elina Fredlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren