Elinor Schad

fil.dr, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, Universitetslektor, Programansvarig kompletteringsutbildningen

Personlig profil

Forskning

Jag är praktiker och forskare med en yrkesbakgrund inom klinisk och pedagogisk psykologi (leg. psykolog, 2001; specialistpsykolog i pedagogisk psykologi, 2018). Sedan 2018 då jag disputerade vid Lunds universitet arbetar jag som universitetslektor i pedagogisk psykologi på institutionen för psykologi vid Lunds universitet och sedan 2022 är jag också forskare vid Birgit Rausing Center for Medical Humanities vid Lunds universitets medicinska fakultet (https://www.medical-humanities.lu. se/).

Min forskning kretsar kring individers välbefinnande i skolan eller på arbetet. Jag intresserar mig speciellt för hur krav och resurser samverkar för att forma en individs lärande- och livssituation.

För närvarande leder jag en longitudinell studie som följer nyutexaminerad vårdpersonal under deras första fyra år i yrket. Resultaten kommer att användas för att vägleda och utveckla utbildningen av vårdpersonal.

Jag är även huvudforskare för den svenska delen av ett internationellt projekt som studerar hur psykologisk kunskap används i skolan. 2022 presenterade vi de första preliminära resultaten vid ett inbjudet symposium på ECP i Ljubljana.

Undervisning

Currently, I teach both introductory (The Psychology Profession) and advanced level (Educational Psychology) courses in the psychology program. I also supervise students writing their Masters or PhD thesis. Central to my teaching goal is the personal growth of each individual student.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Psykologi
 • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

 • Pedagogisk psykologi
 • Elevhälsa
 • Skolpsykologi
 • Barns utveckling
 • Förskola
 • Förskolepsykologi
 • Vårdutbildning
 • Empatitrötthet
 • Profession
 • Psykologutbildning
 • Läkarutbildning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elinor Schad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler