Inget foto av Elisa Labbas

Elisa Labbas

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

 • Ekonomisk demografi
 • Åldrande befolkning
 • Obetalt omsorgsarbete
 • Anhöriga
 • Genus
 • Arbetsmarknaden
 • Välbefinnande
 • Välfärdsregimer
 • Mikroekonometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisa Labbas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler