Foto av Elisabet Nord

Elisabet Nord

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Recensionsredaktör för Svensk Teologisk Kvartalsskrift (STK).

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt är en vidareutveckling av min masteruppsats ”Krossa dem mot klippan?!” – Exegetiska och pastorala perspektiv på Psaltarens så kallade förbannelsepsalmer” där jag undersökt hur nutida exegetisk litteratur utlägger fyra välkända förbannelsepsalmer (Ps 58, 109, 137 och 139) och hur väl det exegetiska samtalet överensstämmer med de frågeställningar och behov som uppkommer då psalmernas relevans för modernt (kristet) gudstjänstfirande diskuteras.

Mitt avhandlingsprojekt är en tvådelad utveckling av masteruppsatsen. I ett första steg karläggs, utifrån ett brett urval av akademiskt inriktade Psaltarkommentarer publicerade under 2000-talet, återkommande tolkningsstrategier som applicerats på förbannelsepsalmer i allmänhet och Pss. 58, 109, 137 och 139 i synnerhet. Därefter vidgas diskussionen från det exegetiska och textorienterade studiet av dessa texter till att omfatta frågeställningar som uppkommer då texterna/psalmerna används i en liturgisk kontext. Det övergripande syftet med detta tvådelade angreppssätt är att undersöka samspelet mellan Exegetiken som akademisk diciplin (de tolkningsstrategier som kommuniceras genom kommentarlitteratur riktad till en bredare allmänhet) och nutida tolkningsgemenskapers levda verklighet och frågeställningar i mötet med dessa texter. 

Undervisning

Undervisar i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för Teologi och religionsvetenskap.

Nyckelord

  • Psaltaren
  • fiendepsalmer
  • förbannelsepsalmer
  • Ps 58
  • Ps 109
  • Ps 137
  • Ps 139
  • receptionshistoria
  • exegetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabet Nord är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren