Foto av Elisabet Rodby Bousquet

Elisabet Rodby Bousquet

Knuten till universitetet, Docent, Sjukgymnast

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fria nyckelord

  • cerebral pares
  • postural förmåga
  • skolios
  • höftprevention
  • kontraktur
  • positionering
  • förflyttning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabet Rodby Bousquet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren