Foto av Elisabet Rodby Bousquet

Elisabet Rodby Bousquet

Knuten till universitetet, Docent, Sjukgymnast

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabet Rodby Bousquet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap