Inget foto av Elisabeth Bengtsson-Stigmar

Elisabeth Bengtsson-Stigmar

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabeth Bengtsson-Stigmar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren