Foto av Elisabeth Uhlig

Elisabeth Uhlig

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Livsmedelshygien

I tarmen finns en stor bakterieflora som påverka påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa, och dess sammansättning påverkas av allt vi äter. Vi intresserar oss för vilka mikroorganismer som finns naturligt på olika livsmedel och hur de påverkar vår hälsa, sett ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Hur dessa bakterier interagerar med varandra är för oss ett viktigt område. Vi vill identifiera ofarliga mikroorganismer som visar motverkande effekt på sjukdomsframkallande bakterier. Därigenom kan vi skydda livsmedel, framför allt råa grönsaker, från etablering och spridning av allvarliga bakterier så som E.coli-stammen EHEC.

Vi studerar även hur man genom fermentering av vissa livsmedel kan stimulera tillväxt av hälsofrämjande bakterier. Dessa kan till exempel ha förmågan att metabolisera fenolföreningar till lättillgängliga bioaktiva komponenter med t.ex. antiinflammatorisk effekt.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabeth Uhlig är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren