Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dr. Elizabeth Bjarnason är universitetslektor vid LTH, och tillhör forskningsgruppen Software Engineering Research Group (SERG). Hennes forskningsintressen inkluderar empirisk forskning inom programvaruutveckling, speciellt inom kravhantering och digitala arbetsmiljöer med ett fokus på mänskliga aspekter, kommunikation och samarbete. Hon har även 15 års erfarenhet  av industriell mjukvaruutveckling där hon arbetat med kravhantering, projektledning och verksamhetsförbättring.

Elizabeth undervisar på två kurser:

  • Affärsdriven programvaruutveckling som innehåller legala och aspekter, och projektledning  (ETSF25 )
  • Kravhantering (ETSN15, was: ETS170)

Hon handleder även exjobb inom programvaruutveckling, gärna med kopplingar till mjukvaruprocesser och samarbete, krav kommunikation, agil utvecklingsmetodik, digital arbetsmiljö och mänskliga aspekter av programvaruutveckling. Kontakta henne för att diskutera möjliga exjobb.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elizabeth Bjarnason är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren