Foto av Elizabeth Crang Svalenius
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i hälsovetenskap (barnmorska), doktor och docent med specialisering inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Jag tog min sjuksköterskeexamen 1975, barnmorskeexamen 1977 och försvarade min doktorsavhandling 1997. Jag fick min docenttitel 2008.

Mitt forskningsområde är främst obstetriskt ultraljud, informerat samtycke och etiska aspekter. Jag har varit bihandledare till två doktorander inom detta område men också till en doktorand som forskar om graviditetsdiabetes. Ett annat forskningsområde är pedagogik med fokus på användningen av casemetodik för undervisning inom hälso- och sjukvård.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Barnmorska

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elizabeth Crang Svalenius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren