Ellen Hillbom

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt övergripande forskningsintresse ligger i att förstå utveckling över lång tid i Afrika. Detta inbegriper hela tidsperioden mellan den koloniala eran och dagsaktuella utvecklingsutmaningar. Mitt intresse för långsiktiga förändringsprocesser har lett mig till att publicera forskning som sträcker sig över ett antal olika ämnen, t.ex.: strukturomvandling; ekonomisk ojämlikhet; jordbruksutveckling; naturresursberoende; äganderätter och det koloniala arvet. Jag är intresserad av hela den afrikanska regionen men har speciellt studerat Botswana, Tanzania, Malawi, Zambia och Mauritius

Undervisning

Jag har undervisat på Lunds universitet sedan sent 1990-tal. Under åren har jag varit inblandad en mängd olika kurser och program från grundnivå upp till forskarnivå, på min egen institution och fakultet likväl som på andra fakulteter. Jag har undervisat i traditionell ekonomisk historia, utvecklingsstudier, lärarutbildningen, management, och mycket mer. Jag har också handlett en stor mängd uppsatser på kandidat- och mastersnivå.

Samverkan

Jag har som ambition att sprida mina forskningsresultat till studenter och en intresserad allmänhet. Detta har lett till att jag med jämna mellanrum ger presentationer på studiecirklar, för näringslivsrepresentanter och andra grupper och individer som är intresserade av Afrika. Jag har även skrivit och varit redaktör för läroböcker av vilka en kan laddas ned gratis från nätet.

https://aehnetwork.ord/textbook

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellen Hillbom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren