Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingsarbetet kommer att ske i det Mistra finansierade forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways), ett forskningsprogram vars syfte är att bidra till att plast produceras, konsumeras och återvinns på ett hållbart sätt. Arbetets fokusområden kommer vara plast, koldioxid och den fossilfria framtiden.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem
  • Naturresursteknik

Fria nyckelord

  • Plast
  • Koldioxid
  • Hållbarhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellen Palm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren