Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är socionom i grunden och har en magister i socialt arbete. Innan forskarutbildningen arbetade jag inom socialtjänstverksamhet, framförallt med ekonomiskt bistånd.  

Mitt doktorandprojekt handlar om om hur etnicitet, kön och klass som komplexa maktstrukturer reproduceras, ifrågasätts och hanteras inom lokala arbetsmarknadsprogram för arbetslösa. Fokus i projektet ligger i kategoriseringsprocesser som används vid aktivering av arbetslösa individer.

Mitt doktorandprojekt är en del av ett större forskningsprogram som heter "Flyktinginvandring och förändring på den svenska arbetsmarknaden - vilken är kommunernas roll?" finansieras av det svenska forskningsinstitutet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Projektet förväntas vara klart under 2023. 

Jag är en del av för kunskapsmiljön AKTIV, ett initiativ där forskare från Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Malmö universitet lyfter fram, sprider och samverkar kring forskning som rör kommunal arbetsmarknadspolitik och ekonomiskt bistånd. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellen Parsland är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren