Foto av Ellen Tolestam Heyman

Ellen Tolestam Heyman

Knuten till universitetet, Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand och ST-läkare i akutsjukvård. Mitt forskningsområde är Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av artificiell intelligens, AI. Bland annat undersöker jag hur man kan utforma ett AI-baserat beslutsstöd för diagnostisering av vuxna patienter som söker akutsjukvård på en akutmottagning på grund av andningssvårigheter. Doktorandprojektet ingår i forskningssamarbetet Användning av artificiell intelligens inom registerforskning, AIR Lund, ett tvärvetenskapligt projekt som studerar hur AI-metoder kan öka kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård och vilka etiska och legala frågor detta aktualiserar. Som kliniskt aktiv läkare arbetar jag på akutmottagningen, Hallands Sjukhus Varberg.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Medicinteknik
 • Klinisk medicin

Fria nyckelord

 • Akutsjukvård
 • Artificiell intelligens
 • Machine Learning
 • Akutmottagning
 • Maskininlärning
 • Dyspné
 • Andningssvårigheter
 • Diagnostik
 • Mortalitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellen Tolestam Heyman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren