Foto av Ellen Tufvesson

Ellen Tufvesson

Universitetslektor

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Lungmedicin och allergi
 • Pediatrik

Fria nyckelord

 • Astma
 • KOL
 • BPD
 • lungfunktion
 • inflammation
 • biomarkör

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ellen Tufvesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • LURN 2019

  Ellen Tufvesson (Roll ej angiven)

  2019 mars 212019 mars 22

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 • LURN

  Ellen Tufvesson (organisatör)

  2018 apr. 12

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens